TRÉNINKY A HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 
naleznete formulář čestného prohlášení, který je třeba rodiči vyplnit a přinést na první trénink. 
Bez odevzdaného čestného prohlášení nebude trénink hráčce umožněn! 
 
Dále musíme dodržovat pokyny a pravidla, která byla vydána FAČRem:
 
1/ Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 300 osob /včetně diváků a v Satalicích tenistů/.
2/ Vzdálenost mezi hráči 2 metry.
3/ Hráči nemusí mít roušky.
4/ Samozřejmě při hře odpadá požadavek na vzdálenost.
5/ Musí být na sportovišti nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
6/ Nesmí se do šaten, umýváren, sprch.
7/ Při použití toalet se nesmí potkávat více lidí, bude k dispozici dezinfekce na ruce a nutno dezinfikovat i místa, kterých se ruce dotýkají.
8/ Dezinfekce rukou bude prováděna po každém tréninku nebo zápasu.
 
Těším se, že se uvidíme v co největším počtu.
Zdraví EH
 

VRÁCENÍ NEPOUŽÍVANÉHO SPARŤANSKÉHO OBLEČENÍ

Prosíme rodiče o probrání přiděleného sparťanského oblečení a navrácení těch kusů, z kterých už děvčata odrostla. Vrácené oblečení bude moci být použito pro dovybavení mladších kategorií.
Oblečení prosím vracejte paní Haniakové a seznam navrácených kusů nahlaste vedoucímu týmu vaší kategorie.
Děkujeme za spolupráci! 
 

Více informací k náboru naleznete zde

Přihláška na nábor