!AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ COVID-19!

Dle aktuálních nařízení je třeba, aby před každým tréninkem či zápasem hráčka předložila četné prohlášení o tom, že ve škole absolvovala test na stanovení přítomnosti antigenu SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, a to s negativním výsledkem.

Formulář čestného prohlášení naleznete zde:

PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2021

Vážení rodiče,

i v roce 2021 budou úhrady členských příspěvků prováděny následujícím způsobem, oproti roku 2020 nedošlo k žádné podstatné změně.

Kategorie U5-U11 600,-Kč měsíčně
Kategorie U12-U15 700,-Kč měsíčně
Kategorie U16-U19 800,-Kč měsíčně
 
Obracíme se na vás s žádostí o zaslání plateb v kalendářním roce 2021 převodem na bankovní účet číslo: 2101952130/2700

Variabilní symbol : Identifikační číslo FAČR každé hráčky (nutné zadat, bez něho nelze platbu přiřadit k hráčce!!!)

a to vždy čtvrtletně k 5.lednu 2021 za 1. čtvrtletí, k 5.dubnu 2021 za 2. čtvrtletí, k 5.červenci 2021 za 3. čtvrtletí a k 5.říjnu 2021 za 4. čtvrtletí.

AC Sparta Praha se dlouhodobě snaží zajistit pro všechny mládežnické kategorie péči a služby, které s sebou nesou i vyšší finanční náročnost. Členské příspěvky jsou pouze velmi malou dílčí částí skutečných nákladů spojených s komplexním zabezpečením sportovní činnosti a přípravy hráče v AC Sparta Praha.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomí­nek se, prosí­m, neváhejte obrátit na vedoucího vašeho týmu. 

Současně velice děkujeme za spolupráci všem, kteří platby řádně a včas posílají! 

VRÁCENÍ NEPOUŽÍVANÝCH TRÉNINKOVÝCH TRIK

Prosíme rodiče o probrání přiděleného sparťanského oblečení a navrácení těch kusů, z kterých už děvčata odrostla, zejména tréninkových trik. Vrácené oblečení bude moci být použito pro dovybavení mladších kategorií.
Oblečení prosím vracejte paní Haniakové a seznam navrácených kusů nahlaste vedoucímu týmu vaší kategorie.
Děkujeme za spolupráci!